hotel-du-france.jpg

การเชื่อมต่อ

เราใช้ระบบคลาวด์เป็นพื้นฐานซึ่งสามารถสร้างทางเลือกอันหลากหลายให้กับลูกค้าของคุณได้ใช้เครือข่ายไร้สายของคุณได้

– วิธีการชำระค่าบริการผ่านเพย์พาล (Paypal) และบัตรเครดิต

– บัตรเติมเงิน หรือวอยเชอร์ใช้บริการฟรี

– ฟรีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ และชำระค่าบริการเพิ่มสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

– วอยเชอร์สำหรับความเร็วในการดาวน์โหลดที่แตกต่างกัน

– การรับรองตัวตนของแขกล่วงหน้า

– การกำหนดจำนวนผู้ใช้ไว้ล่วงหน้าต่อหนึ่งวอยเชอร์

– บริการอินเทอร์เน็ตฟรี

ระบบของเราสามารถดำเนินการติดตั้งได้ทั้งเป็นเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายสาธารณะ